.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 अप्रैल 2017

आवड मां नो भेळीयो रचना :- चारण कविश्री किशनदानजी भुराभाई लांगा

.        *आवड मां नो भेळीयो*
.        *ढाळ - मछराळी मोगल*
. *रचना :- चारण कविश्री किशनदानजी भुराभाई लांगा*
.                *||चरज||*
माडी तमे भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो
माडी तारा भेळीयामां उजळु अमाणु भावी रे,
आधशकित आवड, भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो (टेक)
माडी ऐने महेशे पींजयो ने उमाये कांतीयो (2)
माडी ऐना रामने सीताऐ गुंथ्या त्राग रे,
आधशकित आवड, भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो (टेक)
माडी ऐने विष्णुऐ वणयो ने रमाऐ रंगीयो (2)
माडी ऐमां ब्रह्माजीऐ पाडी छे नवली भायतु रे,
आधशकित आवड, भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो (टेक)
माडी तने भावेथी ओढाडे कृष्ण भेळीयो (2)
माडी ऐमां तेत्रीस करोड देवतानी सांखु रे,
आधशकित आवड, भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो (टेक)
माडी आ छे आदि रे अनादिनो भेळीयो (2)
माडी तारा भेळीये गाजे छे चौद ब्रह्मांड रे,
आधशकित आवड, भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो (टेक)
माडी हवे अमे रे तमारुं बानु पेरीयुं (2)
माडी तुं तो राखजे अमारा बाना केरी लाजु रे,
आधशकित आवड, भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो (टेक)
माडी आ *"किशन"* कविनी सुणजो विनंती (2)
माडी तमे अमाणो करोने आई उद्धार रे,
आधशकित आवड, भले रे ओढयो रे आवडमां भेळीयो (टेक)
*कर्ता :- चारण कविश्री किशनदानजी भुराभाई लांगा गाम - शिवा*
टाईप बाय :- www.charanisahity.in
टाईप मां भूल चुक होय तो माफ करजो
*नोंध :- आ रचना ओरीजल छे*


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT