.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 अप्रैल 2017

अखात्रीज ता.28-04-2017 ना रोज कच्छमां योजायेल समूह लग्नोनुं अहेवाल

अखात्रीज ता.28-04-2017 ना रोज कच्छमां योजायेल समूह लग्नोनुं अहेवाल

प.पू. आई श्री सोनल मां ना आदेश अनुसार भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे कच्छ जील्लामां आवेल चारण-गढवी समाजना गामोमां वर्ष-2012 थी समूह लग्नो आई श्री देवल मां (भाड़ा कच्छ) हाले सवनी वेरावळ वाळा ना नेतृत्वमां शरू करवामां आवेल*=
आ वर्षे वैशाख सुद-3( अखात्रीज) ता.28-04-2017 ना रोज छठ्ठा समूह लग्न योजववामां आवेल.
आ वर्षे नीचे मुजबना स्थले समूह लग्न योजायेल


(1) मांडवी-कच्छ  खाते 47 युगलो

श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग खाते अखील कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति द्रारा 23 मो समूह लग्न महोत्स योजवामां आवेल जेमां 47 जेटला युगलो प्रभुता मां पगला मांडेल. आ अवसरे समाजना आगेवानो तेमज बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेल.
(2) मोटा भाडिया मांडवी कच्छ खाते 32 युगलो
मोटा भाडिया चारण समाज तथा समूह लग्न समिति द्रारा छठ्ठा समूह लग्न योजायेल जेमां 27-04-17 ना बपोरे 3 कलाके घनश्यामभाई झूला अने राजेश्वरीबेन गढवी द्रारा दांडीयारास तथा रात्रे 10 कलाके  संतवाणी कलाकरो देवराज गढवी (नानो डेरो), हरि गढवी, शैलेष माराज योजायेल. समाजना आगेवानो सहित बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेल.(3) झरपरा मुंदरा कच्छ खाते 17 युगलो
(4) आदिपुर कच्छ खाते 6 युगलो


(5) पांचोटीया मांडवी कच्छ खाते 7 युगलो
(6) काठडा मांडवी कच्छ खाते 4 युगलो
(7) बोराणा मुंदरा कच्छ खाते 3 युगलो

कुल 116 जेटला युगलो प्रभुतामां पगला मांडेल

आई श्री देवल मांनी नेतृत्व मां चारणो ना दरेक गाम मां समूह लग्न समिति बनाववामां आवेल छे अने ते ज समिति द्रारा समूह लग्ननुं आयोजन करवामां आवे छे

कच्छ जील्ला मां समूह लग्नने सफर बनावव माटे श्री विजयभाई के.गढवी प्रमुखश्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा गामे गामनी समूह लग्न टीमे जहमत उठावी हती

"संगठन ऐज समाज प्रगतिनो श्रेष्ठ माध्यम छे"

कोई टिप्पणी नहीं:

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads