.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

.

Notice Board


Sponsored Ads

Sponsored Ads

Sponsored Ads

20 अप्रैल 2017

श्री झरपरा चारण समाज आयोजीत द्रितीय समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

श्री झरपरा चारण समाज आयोजीत द्रितीय समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

सहर्ष जणावता आनंद थाय छे के, प.पू. आईश्री देवल मां ना पथ दर्शन थकी तथा प.पू. आई श्री सोनल मांना स्वप्नने साकार करवा झरपरा गामना आंगणे सामाजीक ऐकता ना द्रष्टात रूपे समूह लग्नोत्सवनुं आयोजन करेल छे. पधारवा स्नेहभर्यु आमंत्रण छे.

कार्यक्रमनी रूपरेखा
ता.27-04-2017 , गुरुवार
समुहर्ता सवारे 10-15 कलाके

माळा पहेराववानुं सवारे 10-30 कलाके
वनाय/मांडपा रोपण सवारे 10-45 कलाके
दांडीयारास बपोरे 3-00 कलाके
कलाकारो
दिवाळीबेन आहिर एन्ड पार्टी


ता.28-04-2017 , शुक्रवार
जान आगमन सवारे 8-00 कलाके

हस्तमेळाप सवारे 10-00 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-15 कलाके
कन्या विदाय बपोरे 2-00 कलाके


यज्ञकार्यना आचार्यश्री शास्त्री श्री भावेशभाई जोषी (झरपरा)

स्थळ :- श्री सोनलधाम, चारण समाजवाडी, गाम झरपरा ता.मुंदरा कच्छ

निमंत्रक

श्री झरपरा चारण समाज तथा समूह लग्न समिति
कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads