.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Buy Now Kagvani

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 अप्रैल 2017

मेडीकल केम्प रामपरा

मेडीकल केम्प रामपरा

ता.04-04-2017 ना रोज शारदाबेन दिलीपभाई रुदाच (बारोट) यु.के ना आर्थिक सहयोग थी राहुल लीलाऐ रुपल मां नेश रामपरा खाते मेडीकल केम्पनुं आयोजन करवामां आवेल

जेमां आईश्री रूपल मां पधारी आशीर्वाद आपेल अने बहोळी संख्यामां लोको हाजर रहेल राजेन्द्रभाई लीला, अभीजीतभाई गढवी, सुभाषभाई गढवी, जीणाभाई वगेरे टीम जाहेमत उठावेल

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT