.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 मई 2017

आईश्री सोनल मां एज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट राजकोट द्रारा अनाज कीटनुं विना मुल्ये वितरण करवामां आवशे

आईश्री सोनल मां एज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट राजकोट द्रारा अनाज कीटनुं विना मुल्ये वितरण करवामां आवशे
आई श्री सोनल मां कहेता के कोई चारण मा घर नी अनाज नी कोठी खाली न होवी जोये.
राजकोट मां रहेता चारण समाजना जरूरियात मंद परिवारनो वर्ष मां ऐकवार विना मूल्य कीट नुं जरूरियात मंद परिवार ना घरे घरे जई वितरण 
आई श्री सोनल मा ऐज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट - राजकोट द्रारा करवामां आवे छे

आठमां वर्षे अनाज कीटनुं विना मुल्ये वितरण करवामां आवशे.
ता. 07-05-2017 अने रविवार
समय :- सवारे 8 थी वितरण पूर्ण थाय त्या सुधी
स्थळ :- चारण समाज वाडी - 2 सुखराम नगर राजकोट

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads