.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

WhatsApp Update

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

5 जनवरी 2019

पू.आईश्री सोनल मां

बधा आश्रमो गृहस्थाश्रमने आधारे छे, ऐटले गृहस्थाश्रमने दूध जेवो मानेल छे. दूधथी जेम बधानुं पोषण थाय छे, ऐम गृहस्थाश्रमथी सौनुं पोषण थाय छे. पण दूधमां जो मीठु पडी जाय तो ? तेने वाडमां नाखी देवुं पडे. माटे गृहस्थाश्रमने पवित्र राखवो.
                  *- पू.आईश्री सोनल मां*
संदर्भ :- सोनल संजीवनी मांथी
         *वंदे सोनल मातरम्*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads