.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 जुलाई 2015

खेडूत मित्रो माटे ख़ास सॉफ्टवेर

DOWNLOAD MyRML APPLICATION Click Here


  आ सोफ्टवेर मां नीचे मुजबनी सेवाओ  खेडूत मित्रोने मलशे.
  बजार भाव
  हवामान समाचार
  मार्गदशन
वगेरे माहिती आ सोफटवेर द्रारा मलशे
  तमारा फोनमां रोज अपडेट मेलववा माटे आ सोफटवेर डाउलोड करो
  आ सोफटवेर डाउनलोड माटे Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT