.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 अक्तूबर 2015

दुर्गाष्टमी यज्ञ महोत्सव

.         जय माताजी
____________________________

Live Post Deval Ma Ni Vadi At- Veraval Gir-Somnath

वेरावळ :- आजे आईश्री देवल मां द्रारा दुर्गाष्टमी यज्ञ महोत्सव नो आयोजन करवा मां आवेल हतु.

सवारे 6-00 वाग्या थी यज्ञ शरू थयेल अने 11-15 कलाके आईश्री देवलमां द्रारा आध्य अंबा ने बिडु अर्पण करवामां आवेल.त्यारबाद बपोरे 12-00 कलाके महाप्रसाद नो भकतजनो अने आजुबाजु ना 5 गामोना लोको प्रसादनो लाभ लीधेल हतुं.

बपोरे 3-00 कलाके धर्मसभानु आयोजन करवा मां आवेल हतु धर्मसभानी शरुआत पुनशी गढवी द्रारा हे चारणी प्रार्थना बाद साधू संतो अने माताजी ओ तेमज आगेवानो ना हाथे दीप प्रागट्य करवामां आवेल.

➡ आ  यज्ञ महोत्सव करवा नो हेतु  आईश्री देवल मां नु ऐवु हतु के गीर मां वसता चारण समाज नी समस्या ओनुं निकाल अने समाज मां ऐकता अने संगठन मजबुत बने. ऐ माटे आईश्री देवलमां ऐ यज्ञ महोत्सव नुं आयोजन करेल हतुं.

आ कार्यक्रम मां (1) आईश्री देवल मां (2) चारण महात्मा पालु भकत-काळीपाट (3) डायाभाई गढवी (मोटी खाखर) (4) भारतीबापु (5) देवनाथ बापु (6) विजयभाई गढवी(प्रमुख श्री कच्छ चारण समाज) द्रारा प्रासंगिक प्रवचन करवा मां आवेल.

आ कार्यक्रम मां कच्छ, सौराष्ट्र ,गीरना  5000 जेटला माई भकतो यज्ञ महोत्सवनो लाभ लीधेल.

आईश्री देवलमां द्रारा मांडवी खाते बनती चारण कन्या छात्रालय माटे 1 लाखनो चेक श्री विजयभाईने आपवामां आवेल.

आ कार्यक्रमनुं संचालन :- विश्रामभाई गढवी मोटा लायजा-कच्छ अने थारु भाईगढवी भाड़ा-कच्छ ऐ करेल.

आ कार्यक्रमने सफ़ळ बनाववा माटे भाड़ा चारण समाजना युवानो तेमज आजुबाजु ना सयंम सेवको सेवा आपी हती

रात्रे 10 वाग्ये भव्य संतवाणी छे जेमां श्री देवराज गढवी , पुनशी गढवी , राजभा गढवी, रामदास गोडलीया
वगेरे द्रारा भव्य संतवाणी जेनु GTPL चेनल द्रारा आखा गुजरातमां सीधो प्रसारण करवा मां आवशे.

अहेवाल :- वेजांध गढवी
              www.charanisahity.in

            जय मां देवल

    🙏 वंदे सोनल मातरम् 🙏

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT