.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 अक्तूबर 2015

ऐवा नवला रे नोरता नागल ना नेशडे

ढाड : वीरने रे केजो आणा मारा मोकले
ऐवा नवला रे नोरता नागल ना नेशडे
ऐवा उजवाय रे नोरता नागल ना नेशडे
ऐ...आरती ईआ जगदंबा नी थाय रे
ई हरजोग नी नागल
नवला रे नोरता नागल ना नेशडे

ऐवीयु शक्तीयु रे आवे रमवा सामटीयु
ऐवीयु देवीय रे आवे रमवा सामटीयु
ऐ...गरबो माथे सोना नो सोहाय रे
ई हरजोग नी नागल
नवला रे नोरता नागल ना नेशडे

ऐवा दीवडा रे प्रगटया आई ना आगणे
ऐवी जोतु रे जागी आई ना आगणे
ऐ ...प्रकाश एनो भ्रमाड मा थाय रे
ई हरजोग नी नागल
नवला रे नोरता नागल ना नेशडे

ऐवा भगतो रे आवे भवानी ना धाम मा
ऐवो मानव मेरामण मोणीया गाम मा
ऐ...जगदंबा नो थाय छे जय जय कार रे
ई हरजोग नी नागल
नवला रे नोरता नागल ना नेशडे

एवो चारण माणेक मैया ने विनवे
एवो बालक माणेक मैया ने विनवे
ऐ..,आवी तो लेजो फरी अवतार रे
ई हरजोग नी नागल
नवला रे नोरता नागल ना नेशडे

माणेक पी,गढवी ~भाडीया  कच्छ

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT