.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

8 अक्तूबर 2015

भान बेभानमां - रचियता भक्त कवि श्री दुलाभर्या काग

आजे कागबापुनी ऐक रचना माणीये तेमज आ रचना मेरुभा ना स्वरमां अप्राप्य ऑडियो(MP3) आप समक्ष मुकवानो नानकडो प्रयास करेल छे.

ऑडियो डाउनलोड करवा माटे :- Click Here

भान बेभानमां मात तुजने रटया विसारी बापनुं नाम दीधू...

चारणों जन्मथी पक्षपाती बनी,शरण जननी तणुं ऐक लीधुं..
ते लदावी घणां लाड मोटा कर्या, प्रथम सत्काव्यना दूध पायां...
खोलले खेलव्या बालने,आज तरछोडमां जोगमाया...
रास रमती हती अमतणी जीभ पर, झण्ण पड नुपुर झनकार थाता
सचरने एचर सौ मुग्ध बनाता हता, ताल दई संगमां गीत गाता...
नर नराधीश जगदीश रीझ्या हता, अम तणा ऐ ज झरणा सुकाया...
देश भक्ति तणा रण मरण मोक्षना, पाठ क्षत्रीने अधरा पढाव्या...
रंक रक्षक तणा दुष्ट भक्षण तणां, आकरा पाण तेगे चडाव्या...
लग्न वरमाल काढी लडाव्या हता, (अमे) आज निर्वीर्यना गुण गाया...
आत्म अर्पण तणा प्रथम भुव भारते, चारणे कंठथी सुर छेडया...
लाखना लोहीनी धार अटकाववा, चारणे आपना लोही रेडया...
सत्य आग्रह तणा उपासक आदिथी, स्वतंतर जीवनना गुण गाया...
सत तणा स्वांग रण भोम, रंगमेलमां, पहेरीने असताना दांत झर्या...
अम्बिका तुज तणा इ ज पुत्रो अमे, मात छोडे नहीं तोय माया...
जगत सेवा तणा काव्य ललकारीये, झुपडे झुपडे गीत गईऐ...
"काग" खेडुतनी खेडी धरणी परे, में ' र वारसादनी लाव माया ....

रचियता भक्त कवि श्री दुलाभर्या काग (भगत बापू)
आ रचना कोणे टाईप करेल छे ई खबर नथी पण जेणे करेल छे ऐमनो खूब खूब आभार

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT