.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

3 दिसंबर 2015

जय माताजी

जय माताजी

ता.02-12-2015 ना रोज स्थानिक स्वराजय नी चुंटणी -2015 मां महानगर पालिका / नगर पालिका / तालुका / जील्ला पंचायत नी चुंटणीमां आपणा चारण गढवी समाजना जे उमेदवारो विजेता थयेल छे ऐमनु लीस्ट बनाववानुं होय नीचे मुजब माहिती आ नंबर 9913051642 पर मोकली आपवा नम्र विनंती छे.

नाम          :-
पक्षनुं नाम  :-
सीटनुं नाम :-
तालुकानुं नाम :-
जील्लानुं नाम :-
मोबाइल नंबर :-

आ रीते माहिती मोकली आपवा विनंती

नोंध :- आ लीस्ट खाली जाणकारी माटे बनाववामां आवशे तेनी सर्वे नोंध लेवी.

सहकार माटे आभार

टाईप अने पोस्ट बाय :- www.charanisahity.in

    🙏🏻 वंदे सोनल मातरम् 🙏🏻

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT