.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 दिसंबर 2015

मतदारो योग संदेश

.        मतदारो योग संदेश
         ________________
मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रम-2016
➡ शुं आपनुं नाम नाम मतदारयादीमां छे ?

अरजी करवानी तारीख :- 05-12-2015 थी   20-12-2015

मतदार यादीमां नाम नोधणी माटे फॉर्म नं-6
ता.01-01-2016ना रोज 18 वर्ष के तेथी वधु उमर
 फॉर्म नं- 6 माटे आधार पुरावाओ
       1.स्कुलसर्टीनी नक़ल
       2. रेशनकार्ड/लाईटबील/करवेरा पहोंच
       3. 1 पासपोर्ट साईझानो फोटो
 मतदार यादीमां नाम कमी माटे फॉर्म नं-7
 मतदारयादीमां नाम/जन्म तारीख/फोटो/ वगेरे सुधारवा माटे फॉर्म नं- 8
मतदारयादीमां सरनामु सुधारवा माटे फॉर्म नं-8 क
फॉर्म भरवा माटे
तमारा मतदान मथके बूथ लेवल ऑफिसर(BLO) पासे

ख़ास झुंबेश :-
तारीख :- 06-12-2015 अने रविवार
             13-12-2015 अने रविवार
समय :- 10  थी  5
मतदारयादीमां नाम शोधवा माटे Click Here

याद राखो :- आपनी पासे मतदार फोटो ओळखपत्र हशे पण मतदार यादीमां नाम नहीं होय तो आप मतदान करी शकशो नहीं, आथी जो फोटो ओळखकार्ड होय तो पण मतदारयादी मां आपनुं नाम चकासी लो.

Forward To All Friends & Groups

       वंदे सोनल मातरम्  

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT