.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 दिसंबर 2015

|| भाळ्यो में भगवान ||. रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.        || भाळ्यो में भगवान ||
.    रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)
उंलटो मां ना उदरमां, नव नव मास निधान.
जनम्या पेहला जोगडा, भाळ्यो में भगवान.१
राघव थईने रदय मां, क्यारेक गोकळ कान.
जाजाय रुपे जोगडा,तने,भाळ्यो में भगवान.२
वसतो कण कण विठला, रण वगडो के रान.
जळ थळ सघळे जोगडा, भाळ्यो में भगवान.३
कूंपळ थईने कोळतो, परगट पांनो पान.
जड चेतन मां जोगडा, भाळ्यो में भगवान.४
गायो अमरत गीततुं , माधव रण मेदान.
जुद्ध वचाळे जोगडा, भाळ्यो में भगवान.५
बंम बंम बोली बेहतो, शंकर थई समशान.
जोगी वेहे जोगडा,तने, भाळ्यो में भगवांन.६
अंतर गोखे आपीयें, तने, शांमळीया सनमान.
जादव रुपे जोगडा, तने, भाळ्यो में भगवान.७
करियां उजळां कांम ते, विट्ठल काळे वांन.
जीवण दोरी जोगडा, भाळ्यो में भगवान.८
सरसत दाता शांमळा, गातो चारण गांन.
जागी प्रोढे जोगडा, भाळ्यो में भगवान.९


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT