.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

20 दिसंबर 2015

बापलभाई गढवी नी रचना

बापलभाई गढवीनी एक रचना
गीत - समजी जाजो शानमां .
समजी जाजो ओरे शानमां , कायम कोई नथी रहेवानुं ,
ठाला-ठुंठ थई शुं रे फरो छो . जन्म्या अेमज जावानुं
मानवतानुं साचु मात्तम. खवराीने खावानुं .
हळी-मळीने हसता रहेवुं . जन्म्या अेम जावानुं.
उत्तमभावे आनंद माणो . पाछळ छे पछतावानुं .
बचका जे ते बांध्या रहेशे , जन्म्या अेम जावानुं.
ऊघाडाने ओढाडी दे जो , ऊघाडा एक दि.थावानुं
खापण आखर खेंची लेशे. जन्म्या अेम जावानुं.
"बापल" बनावो भले बगीचा , मेडीथी शुं मलकावानुं ,
सुवानुं एक दि.छे समशाने . जन्म्या अेम जावानुं.
रचयता :- बापलभाई गढवी
टाईप :- मनुदान गढवी -महुवा.
➡. श्री बापलभाई गढवीनी बीजी कोई रचना अने साहित्य आपनी पासे होयतो आ नंबर 9687573577 पर मोकलवा नम्र विनंती छे जेथी करीने आ साहित्यनो बधाने लाभ मळीशके
सहकार बदल आभार
        
          वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT