.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 जनवरी 2016

प.पू. आईश्री देवल मां ना 26 मो प्रागट्य दिवस

प.पू. आईश्री देवल मां भाड़ा हाले वेरावळ ना 26 मा प्रागट्य दिवसे तेमना चरणो मां शत : शत : वंदन  

मांडवी सोनल बीज मांनुं प्रवचन Click Here

प्रागट्य दिवसनी उजवणी वेरावळ खाते ना फोटो कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT