.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

20 मार्च 2016

मोगल आवड तुं महाकाळी .. रचना जोगीदानभाई गढवी (चडीया),

.               || मोगल आवड तुं महाकाळी ||
.                          छंद : अडल्ल
.               रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

जोगण पद वंदन हथ जोडी, त्रिय वीध ताप कटण दे त्रोडी
प्रोढ समय नामां तव पठणां, कळी काळ नाठत दख कठणा
परगट कळजुग मे परचाळी, थळवट चाळकणां धट थाळी
नमन लखो लख नीत लेहजाळी, मोगल आवड तुं महाकाळी..||01||

अजर अमर जग तुं अवतारी, व्रण चारण दीण लाज वघारी
जुग जूग लीयण अजनमा जनमा,गरजण खंड भुखंड गगनमा
पत रखणी लखणी लख परचा, चत सत जुग करत तव चरचा
धरम धारणी मात धजाळी, मोगल आवड तुं महाकाळी..||02||

अजब रुप घर आई अखंडी, पातल सत असमांण प्रचंडी
रौद्र भयंकर रूप रचावण, बांय ग्रहत नीज बाळ बचावण
जडधर ब्रंह्म हरी जप जपता,करत हाक दैतां कप कपता
तरहूर खपर खडग दै ताळी, मोगल आवड तुं महाकाळी..||03||

जय मोंगल आवड कई जागु, महा काली आशिस पद मागु,
साद करुं तहीं आवो सगती, भवां दीयो अढळक तव भगती
समरण हो तव सास उसासा, आयल करीयल ऐकज आसा
मळे प्रकट तुं मां ममताळी, मोगल आवड तुं महाकाळी..||04||

जण्यां गणीं मधरात जगावे, अहर नीशी अजपा घट आवे
दैवल रुप अनुपम दरसी, व्हाल अलौकीक मां अब वरसी
चडीया गण चारण गुण चावो, दरसण जोगीय दान द्रसावो
भय हरणी सूख करणीं भाळी, मोगल आवड तुं महाकाळी..||05||

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT