.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 मार्च 2016

GPSC परीणाम

जय माताजी

GPSC द्रारा लेवायेल कलास-1 & 2 नी प्रीलीयम परीक्षानु ता.19-03-2016 ना रोज जाहेर थयेल परीणाममां चारण-गढवी समाजना जे उमेदवारो पास थयेल छे तेमनी माहिती आपवानो नानकडो प्रयास करेल छे.
(1) श्याम माणेक गढवी -झरपरा कच्छ
(2) वालजी मोहन गढवी - नानी रायण कच्छ
(3) विवेक मोहन गढवी- वीगणीया कच्छ
(4) यशपाल प्रकाशदान ईसराणी-जामनगर
(5) मनिषदान सागरदान ईसराणी-जामनगर
(6) जलदीपकुमार पी.टापरीया -हेबतपुर सूरेन्द्रनगर
(7) दुष्यंतदान महेशदान बोक्षा- सूरेन्द्रनगर
(8) विजयदान गढवी- वाव
(9) अनिलदान डी.सिंहढायच - देवरासण
(10) गौरवकुमार रमेशदान गढवी- देवरासण
(11) नयनाबेन लांबा - राजकोट
(12) धवलदान फतेसिंहजी आसीया - पालनपुर
(13) किर्तीदान भगवतसिंह गढवी - खेड़ा
(14) मितलबेन दिलीपदान सिंहढायच - देवरासण
(15) धरतीबेन आईदान रोहड़ीया (मीठवी राणा) वाव
(16) ऋतृबेन अमरसिंह राबा - राजकोट
(17) सुरजीतदान धनश्यामदान महेडु - गांधीनगर
(18) जयकरण महेशभाई गढवी - अमदावाद
(19) चेेतन गढवी - सरी
(20) कुणाल गढवी - सरी
(21) देवेन्द्रसिंह नटवरदान गढवी - कंजेली साबरकांठा
(22) मनन महेशदान गढवी - बोटाद
(23) रूद्र भरतदान गढवी - अमदावाद
(24) अनिरुध्धसिंह G गढवी - साबरकांठा
(25) हरेश्वरीबेन नारायण राबा - गांधीधाम-कच्छ
(26) निधीबेन मुकेश लांबा - राजकोट
(27) सुजीत विजयदान टापरीया - हेबतपुर सुरेन्द्रनगर
(28) हिरेनसिंह बी. गढवी - देवरासण
(29) मनहरदान समरथदान गढवी - सुरेन्द्रनगर
(30) नाराण ऐम. गढवी - जाम खंभाडीया
(31) अनिरुध्धसिंह भरतदान वरसडा - अमदावाद
(32) विजय गढवी - खेड़ा
(33) डॉ. रिध्धीबेन गढवी - हिंमतनगर
(34) जयदीप शंभुभाई गढवी - राजकोट
(35) सुनीताबेन शंभुभाई गढवी - राजकोट
(36) दिव्येश जबरदान गढवी - राजकोट
(37) डॉ. निर्मळसिंह अखुभा ईसराणी - वीर वदरका
(38) कुलदीप गढवी - राजकोट
(39) मयुर गढवी - जाम खंभाडीया
(40) जानकीबेन हरदेवसिंह रोहडीया - चारणका
(41) निसमाबेन नरसिंह गढवी - भुज कच्छ
(42) संदिप गंभीरसिंह मोड़ - राणेश्वर
(43) कुलदीप अजीतसिंह मोड - राणेश्वर
(44) विवेक प्रविणदान टापरीया - सुरेन्द्रनगर
(45) नरेन्द्रदान शिवदान देथा - कमलपुर-पाटण
(46) योगेशदान शिवदान देथा - कमलपुर-पाटण
(47) नुतनबेन जे महेडु - कोयली
(48) निरव प्रदीपदान ईसराणी घुनानागाम हाले मांडवी कच्छ
(49) आलाप प्रदीपदान ईसराणी घुनानागाम हाले मांडवी कच्छ
(50) मृणाल घनश्यामदान ईसराणी घुनानागाम
(51) चेतन धीरज गढवी - पनवी
(52) सपनाबेन रामसिंह गढवी - देवरासण
(53) हितेन्द्रकुमार फतेसिंह गढवी पालनपुर
(54) प्रशांत प्रफुलदान इसराणी - वीरवदरका
(55) पंकजदान बाबुदान खडीया - कवाडिया
(56) मृणाल बारहट - सुरत
(57) प्रीतीबेन नरसिंगभाई राबा - सुरेन्द्रनगर
(58) सामत के रुदाच - खंभाडीया
(59) नरेन्द्र भरत गढवी - गीर
(60) रीनाबेन विष्णुदान चारण - मोटेरा बनासकांठा
(61) रघुवीर नवलदान गढवी - सुरेन्द्रनगर
(62) आशिदान महेडु - वेगडवाव
(63) नवल शामराभाई खंभाडीया
(64) पृथ्वीराज मुकेशदान गढवी- सामरडा
(65) संजयदान अशोकदान रत्नु - धांकणीया
(66) अरुणदान ऐम गढवी - पनीयारी
(67) विक्रमदान मनहरदान गढवी
(68) मौलिक राजेशकुमार गढवी - अमदावाद
(69) आरतीबेन किशोरदान गढवी - गांधीनगर
(70) पूजाबेन लाभुभाई गढवी - गांधीनगर
(71) गायत्रीबेन दिलीपदान गढवी - मोटेरा
(72) विष्णुदान के गढवी - बनासकांठा
(73) मीताबेन मोहनदान रोहडीया - वींगणीया
(74) मितालीबेन नवलदान गढवी - वांकानेर
(75) भानुप्रताप जी गढवी - सामरडा
(76) राजलबेन जयदेव अयाची - भुज
(77) नम्रताबेन अंबादान पायक लोद्राणी भुज कच्छ
(78) निरुपाबेन तखतदान ईसराणी - धुनानागाम
(79) गायत्रीबेन गणपतदान गढवी - पालनपुर
(80) राधेश्याम गणपतदान गढवी - पालनपुर
(81) पंकजभाई शामळ - झामडी सुरेन्द्रनगर
(82) दर्शकदान हसमुखदान मोड - राणेश्वर
(83) विजय वीराभाई गढवी - छत्रावा
(84) किर्तीदान किशोरदान झूला - कुवारडा
(85)ध्रुपतसिंह महेन्द्रसिंह मोड - राणेश्वर
(85) राजा उदेसिंह गढवी - हळवद
(86) रविदान गढवी - राणेश्वर
(87) सागरदान गढवी - राजकोट
(88) वैभव नटवरसिंह मोड - राणेश्वर
(89) गौरवदान महेशदान बोक्षा - सुरेन्द्रनगर
(90) पार्थ महेन्द्रदान बोक्षा - सुरेन्द्रनगर
(91) प्रतिक महेन्द्रदान बोक्षा - सुरेन्द्रनगर 
(92) राजदीप जशदान टापरीया - हेबतपुर सुरेन्द्रनगर
(93) धर्मेश जगदीश गढवी - मोटी बोरडी
(94) डॉ.आलाप कैलाश गढवी - गांधीनगर
(95) विमलदान खेंगार गढवी - विगणीया कच्छ
(96) राजदीप देवीसंग गढवी -कवादीया
(97)
(98) राजदीप सागरदान झीबा - गांधीनगर
(99) डॉ.ऋतुराज कनुभाई वरसडा - अमदावाद


पास थयेल तमाम मित्रोने खूब खूब अभिनंदन




आप GPSC नी मेईन परीक्षा तथा इंटरव्युमां पण सफळता मेलवीने आपनुं अने आपना परिवार तथा समाजनुं नाम रोशन करो ऐवी मां भगवती  पासे प्रार्थना




आ लिस्टमां कोई नाम रही गयुं होय / नाममां भुल होय तो आ नंबर 9913051642 पर जाण करवा नम्र विनंती छे.

आ माहिती मने आपनार तमाम मित्रोनो खूब खूब आभार

आ माहिती खाली जाणकारी माटे ज छे तो कोई खोटुं अर्थघटन न करवा नम्र विनंती छे.

टाईप बाय :- www.charanisahity.in

           


      वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT