.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

8 मार्च 2016

रावणनी राजनीति. भगतबापुनी रचना

**॥रावणनी राजनीति॥**
लखमण ! राजनीतिनी वात जी.
राजनीतिनी वात सुणो तमे, राधव केरा भ्रात ! लखमण ! - टेक
जानकी हरतां जाणी लीधी में मारा धरनी धात जी (2),
विभीषणने काढी मेल्यो (2), प्रहारी पद धात-लखमण ! -1.
हरीने मळवा जीव हजारो-जनम गोता खात जी (2),
सीताजीने चोरुं नही तो (2), प्रभुनां पगलां न थात-लखमण !-2.
जीव लीधो ऐनुं दु:ख न जरीऐ, जो लंका लइ जात जी (2),
तो तो मारा आतमाने (2), मूऐ मुक्ती न थात-लखमण !-3.
मारा मरण विण मारा धरमां, प्रभुथी पग न भरात जी (2),
राम जीवता वैकुंठ जावुं छुं (2),मारे रुदीये थई निरांत लखमण !-4.
'काग' बनत तमे लंका पति तो, मारे पाछो आंटो थात जी (2),
मारे तखते-माडीजायो (2), तपे विभिषण भ्रात- लखमण !-5.
रचना:- चारण कवि श्री दुला भाया काग (भगतबापु).
टाईप:- लाभुभाइ गढवी.

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT