.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 मार्च 2016

आई श्री देवल मां नी वाडीऐ मोरारी बापु

आई श्री देवल मां नी वाडी(सवनी वेरावळ) ऐ आजे मोरारी बापु 

देवल जेवी देव ने, (जुवो) सरणें आवे संत
देव कथा नई दंत, (हजी), जागे चारण जोगडा

रचना :- जोगीदानभाई गढवी (चडीया)कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT