.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

8 अप्रैल 2016

चारण संस्कृती अंक


जय माताजी
आई श्री सोनलमां अेज्युकेशन चेरीटेबल ट्रस्ट - राजकोट द्वारा प्रकाशित त्रेमासिक मेगेझिन
"चारण संस्कृती ", 

. आ माटे लवाजम मोकलनारने (500 रु.) तेमनी लवाजम मोकलेल महिनानी पछीना महिनामां प्रथम अठवाडीये पहोंच मळी जशे
. (डायरेक्ट बेंकमां भरनारे पोस्टकार्डथी , सरनामानी विगतोनी जाण करवी अथवा

कोम्प्युटर ओपरेटर ( श्री भार्गव रावल ने 
मो.न.94272 71414 पर अेस .अेम .अेस करवो तोज पहोंच मोकली शकाशे जेनी अचुक नोंध लेवी .

. नवा ग्राहकने पहोंच साथे छेल्लो अंक पण जो स्टोकमां हशे तो मोकलवामां आवशे 

( बेंक ओफ ईन्डिया , युनि , रोड ब्रान्च , राजकोट  A/c No 312710210000008 डायरेक्ट भरी शकशे

. लवाजमनी पहोंचके अंक वहेला-मोडा मळवा बाबते ओफीसननां 

जयुभाई पालीया मो.नं.9898501236 | 8401814130 
तथा दिनेशभाई नरेला मो.नं. 9824335398 नो संपर्क करवो .

➡. चारण संस्कति अंक मगावववा अने लवाजम भरवा माटे नीचेना नंबर नो संपर्क करवो 

नानुभा नैया Mo. 84694 97853

पांच वर्षनुं लवाजम :- 500 रु. 

विदेशमां  :- 4000 रु

तंत्री / मुद्रक अने प्रकाशन :- 

श्री रामभाई अेल.जामंग Mo. 98242 88852

➡. प्रकाशन स्थळ :- चारण संस्कृति कार्यालय , मुळजीभाई के. लांबा , चारण वाडी , सुखरामपरा - 2 कोआरीया चोकडी राजकोट - 360002
▶. चारण अंक द्रारा चारण समाज माटे साहित्य , अवनवा समाचार, वगेरे माहिती आपवा मां आवे छे

दरेक चारणो आ अंकनी लवाजम भरी अवश्य चारण अंक मगाववा विनंती


माहिती आपवा बदल मेहुलभाई जामंगनो खूब ज आभार

चारण संस्कृती अंक 2015 अंक डाउनलोड करवा माटे 

टाईप :- मनुदान गढवी - महुवा
           9687573577

Forward To All Friwnds & Groups
          वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT