.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 अप्रैल 2016

गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळ (GSSB) भरती

गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळ (GSSB) भरती
(1) बिन सचिवालय कारकुन - वर्ग - 3
जग्याओ :- 2522
लायकात :- 12 पास

(2) सचिवालय कारकुन - वर्ग - 3
जग्याओ :- 427
लायकात :- 12 पास

अरजी शरू ता. 22-04-2016 बपोरे 2-00 कलाक थी

छेल्ली ता. 10-05-2016

वधारे माहिती माटे :- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT