.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 अप्रैल 2016

उधोगकार, वेपारीओ नी माहिती आपवा अपील

जय माताजी

आप बधाना सहकार थी फरी ऐकवार चारण -गढवी समाज ना उधोगकारो, वेपारीओ, बिजनेश करता होय ऐमनी माहिती मेळववा माटे नानकडो प्रयास करेल छे

आ माहिती ऐखठी करवा माटे सहकार आपवा नम्र विनंती छे

नीचे मुजब माहिती आ नंबर 9913051642 (वेजांध गढवी) पर मोकली आपवा विनंती छे.

नाम :-

प्रोपराइटर (मालीक):-

कामगीरी :-

सरनामुं :-

मोबाईल नंबर :-

आ माहिती खाली जाणकारी माटे ज छे

सहकार आपवा बदल आभार

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT