.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

20 अप्रैल 2016

ब्रॉडकास्ट लीस्ट

जय माताजी

अवनवा समाचार, माहिती, जोब समाचार अने साथे चारणी साहित्य (जेमां काव्य,छंद, ऑडियो, बुक वगेरे....) स्वरूपे बधा सुधी पहोचे ते माटे आप बधाना संयोग थी चारणी साहित्य (www.charanisahity.in) नामनो ब्लॉग बनाववामां आवेल छे.

Whatsapp पर चारणी साहित्यना अपडेट आपवा माटे Broadcast लीस्ट बनावेल छे.

जो तमने पण चारणी साहित्य ब्लॉगना अपडेट जोता होय तो Broadcast लीस्ट मां जोडाववो

Broadcast लीस्ट मां जोडाववा माटे  आ नंबर 9913051642 सेव करी आपनुं पुरू नाम अने सरनामुं लखी मेसेज करो ऐटले टुंक समय मां ज आपने अपडेट ना मेसेज मळता थई जाशे.

हाल आ Broadcast लीस्ट मां 1000 थी वधारो चारणो जोडायेल छे. माटे आप पण जोड़ाई शको छो.

आ Broadcast नो हेतु ऐटलो ज छे  वधारे चारणो सुधी माहिती पहोंचे अने उपयोगी थाय ऐ माटे आपना सहकार नी अपेक्षा छे.

जो आपने चारणी साहित्य ब्लॉगना अपडेट सारा अने कोईने मददरूप थाय ऐवा होय तो अवश्य फॉरवर्ड करवा विनंती छे.

                     सहकार बदल आपनो आभार

                         वंदे सोनल मातरम

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT