.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 मई 2016

रचना डॉ.बलवंतभाई खडीया

निर्णायक टाणे नाचतु जग निंदक प्रशंसक नित
बलवंत उभय नव आणीए कर्ता अंबा कर  प्रित
🙏🏼💐🌺🙏🏼💐🌺🙏🏼

कोई पण.कर्म कर्या पछी तेनी कहेवाती सफलता निष्फलता पाछल आ जग बेमांथी एक प्रमाण पत्र आपेज जे निंदा अथवा प्रशंसा थी भरेल होय एमां पण त्राजवु तो पोतानु होय  आवु प्रमाण पत्र आपनार करम के घटनाना निर्यण आव्या पछी आवता होय छे जे वच्चे.क्यारेए देखाता नथी के जेमां हारताने जीताडवा के जीतताने प्रोत्साहीत करे कारण के एमनु काम तो परिणाम निर्णय आव्या पछी नु छे! आवु कायम माटे बनतु आवे छे    
माटे हे बलवंत आवा जगतना अभिप्राय निर्णय उर लेवा जेवा नथी पछे ते निंदा होय के प्रशंसा बंने सरखा छे तो आवा जगतमां पड्या वगर आ बधानी कर्ता एक मात्र परम सता अंबा छे तेने प्रेम कर

जय माँ

रचना :- डॉ.बलवंत खडीया तप हॉस्पीटल - आदीपुर कच्छ

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT