.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 मई 2016

अनाज कीटनुं विना मुल्ये वितरण करवामां आवशे

आई श्री सोनल मां कहेता के कोई चारण मा घर नी अनाज नी कोठी खाली न होवी जोये.
राजकोट मां रहेता चारण समाजना जरूरियात मंद परिवारनो वर्ष मां ऐकवार विना मूल्य कीट नुं जरूरियात मंद परिवार ना घरे घरे जई वितरण
आई श्री सोनल मा ऐज्युकेशन ऐन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट - राजकोट द्रारा करवामां आवे छे

सातमा वर्षे अनाज कीटनुं विना मुल्ये वितरण करवामां आवशे.

ता. 15-05-2016 अने रविवार

समय :- सवारे 9 थी 1

स्थळ :- चारण समाज वाडी - 2 सुखराम नगर राजकोट

आ वर्षे नीचे मुजब अनाज वितरण करवामां आवशे
--------------------------------

परिवार नी संख्या - 90

घउ-ऐक परिवारने 10 मण

खीचडी - ऐक परिवारने 10 किलोग्राम

तेल परिवारने 5 लिटर

गोळ ऐक परिवारने 2 किलोग्राम

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT