.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 मई 2016

कागवाणी

जय माताजी
ता.22-05-2016 अने रविवारना रोज सांजे 8 - 00 क़लाके GTPL डायरा चेनल पर 

पह्मश्री दुला भाया कागनी कागवाणी

श्री दिपक बारोट
श्री प्रफुल दवे
श्री निर्मळदान गढवी

GTPL चेनल नंबर :- 610

मोबाईल पर जोवा माटे :-  Click Here

वधारे माहिती माटे :- डॉ.निर्मळदान गढवी मो :- 9898331769

कागवाणी बधा सुधी पहोचाडवा बदल GTPL डायरा चेनलनो खूब खूब आभार

    *वंदे सोनल मातरम् *

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT