.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 जून 2016

धोरण-10 पछीना डिप्लोमा ईजनेरी अभ्यासक्रमो मां ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम-2016


धोरण-10 पछीना डिप्लोमा ईजनेरी अभ्यासक्रमो मां ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम-2016

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन :- ता.07-06-2016
छेल्ली तारीख :- 17-06-2016

माहिती पुस्तिका अने PIN देना बैंक मांथी मेळववा ना रहेशे.

ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे :- आ माहिती विधार्थी मित्रो माटे बहु ज उपयोगी होई आ माहिती फॉरवर्ड करवा विनंती छे. तमारा ऐक मेसेजथी आ माहिती  विधार्थी मित्रोने उपयोगी थई शके छे.

     * वंदे सोनल मातरम् *कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT