.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

12 जुलाई 2016

चारण संस्कृति अंक 23 नी केटलीक माहिती.

जय माताजी
आई श्री सोनलमा अेज्युकेशन अेन्ड चेरीटेबल ट्रस्ट-राजकोट द्वारा प्रकाशीत थतुं त्रैमासिक मेगेझिन *चारण संस्कृती अंक 23*नी थोडी माहिती आप सुधी पहोंचाडवानो नानकडो  प्रयत्न करेल छे.
नोकरीओमां उच्च स्थानो पर आपणां समाजना घणां अधिकारीओ फरज बजावी रह्या छे.
तेमा हमणां *IAS* नुं परिणाम जाहेर थयुं छे तेमां राजस्थानना आपणा समाजनां पांच युवानो पसंदगी पाम्या छे.
जे भविष्यना कलेक्टर अने तेनी समक्षाना अधिकारीओ बनशे. तेमना नाम निचे प्रमाणे छे.
1. *श्री पंकज आसिया* - रेन्क :- 29
2. *श्री सम्राट देवल* - रेन्क :- 463
3. *श्री अशोक चारण* - रेन्क :- 662
4. *श्री कृणांल दुदावत (आसिया)* - रेन्क :- 699
5. श्री शशांक रत्नुं - रेन्क :- 668
आपणा गुजरातमां पण अमारी जाण मुजब हालमां त्रण *IAS* अधिकारीओ सरकारमां फरज बजावी रह्या छे.
1. *श्री अेस.के.लांगा*
2. *श्री जे.के. गढवी*
3. *श्री डी.अेस.गढवी*
उपरांत त्रण निवृत *IAS* अधिकारीओ.
1. *श्री पी.पी. बोक्षा*
2. *श्री वी.अेस. गढवी*
3. *श्री पी.के. गढवी*
*आ सर्व अधिकारी श्री ओअे आपडा चारण-गढवी समाजनुं गौरव वधारेल छे*
*ते बदल तेओने खूब खूब अभिनंदन*
*वधारे माहिती चारण संस्कृति अंक 23 मां आपेल छे*
चारण संस्कृति अंक मगाववा माटे निचेना नंबर पर संपर्क करवा विनंती.
नानुभा नैया :- Mo. 84694 97853
ट्रस्टनी वेबसाईट :-
www.sonalmaatrust.org
टाईप :- मनुदान गढवी  :- 96875 73577
  वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT