.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

29 जुलाई 2016

सूर्य वंदना -29-07-16 रचना जोगीदान गढवी(चडीया)

अवनी ने अजवास नी, तें नव राखी तांण
जळहळ तेजे जोगडा, भळकी उठतां भांण

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT