.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

6 जुलाई 2016

जीलुभाई सिल्गा - कवि - चकमक

आजे अषाढी बीजे भजनसम्राट नारायणनंद सरस्वती ( नारायण स्वामी ) नी जन्मजयंती निमित्ते तेमने याद करतां चारण समाज गौरवनी लागणी अनुभवे छे.
कच्छ, सौराष्ट्र तेमज समग्र गुजरात ज नहीं परंतु देशना सिमाडा वटावी विदेशमां पण पोताना सूरीला कंठथी भजनोनी सरवाणी वहेती करी लोकह्रदयमां स्थान प्राप्त करनार महान विभूति पू. श्री नारायण स्वामीनो परिचय आपता शब्दो टूंका पडे...!
पू. नारण स्वामीने चार लाख माणह मटकुं मायाॅ वगर सवार सुघी सांभळता, वीह वीह गाउथी हालीने आवता. पू. नारण स्वामी तो चारणकुळनुं गौरव छे.
चारणकुळनी स्त्रीओ पुरुषोने जन्म आपे छे तो स्त्रीओना विकास पामेला पांचमा तत्व अवजा, नाद ब्रह्मना संपूण कणो पोताना शरीरमां अचूक लावे छे. ऐटले ज गीरना राफडीया छंद गानार चारणना गळामां आ नाद, वैभव, घ्रुजारी अने कंपन आवे छे.
चारणना अवाजने संगीतना बंघन नथी. गघ- पघना बंघन नथी. ऐना गळामांथी ऐ गाय के बोले ऐ बघु संगीत ज होय छे.
अमदावादमां वेलजीभाईने त्यां संतवाणीमां पघारेल पू. सोनबाईमाने  पू. नारायण स्वामीऐ गोपीचंदनुं भजन गाईने चोघार आंसुऐ रडाव्या हता अने माँ ना घन्यवाद प्राप्त कयाॅ हता.
गुजरातना समॅथ भजनिको पू. बापूनी शैलीमां भजनो गावामां गौरव अने आनंदनी लागणी अनुभवे छे. माननीय गुजरात सरकारे पू. बापूनी संतवाणी अने सदप्रेरणाथी प्रभावित थई गौरववंतो संत कबीर ऐवोडॅ ऐनायत करेल हतो.
पू. नारायण स्वामी बापू आपणी वच्चे सदेहे नथी पण चारण कुळने पेटभरी गौरव अपावनार भजन सम्राट सूरना समथॅ साघक विभूतिना आत्माने कोटि कोटि वंदन. तेमनी वाणी जुग जुग जीवती रहेवानी छे.

वडीलोना कथनमांथी

प्रस्तुति, निजानंद. ( कवि चकमक )

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT