.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 जुलाई 2016

आ ते केवी लोकशाही

---आ ते केवी लोकशाही?

आ ते केवी लोकशाही?मने व्हाली राजाशाही

कोई अनामत,कोई जाती,
कोई धर्म माटे लडे छे
कोई सरहदे गोणी जीलतो
कोई राज्य दीये छे बाणी                   

आ ते केवी लोकशाही?मने व्हाली राजाशाही

कोई मातृभुमी ने नमन करे छे
कोई हाडका दीये छे गाणी
कोई त्याग बलीदान थी समर्पित
तो कोई दाट दीये छे वाणी

आ ते केवी लोकशाही?मने व्हाली राजाशाही

कोई खंड-खंड खंडीत मांगे छे
कोई अखंडीत देश मांगे छे
कोई राजनैतीक वायदाओ करी
दई जाय छे हाथ-ताणी

आ ते केवी लोकशाही?मने व्हाली राजाशाही

साक्षरता थी देश खंडन करवुं
जो शीखी जवातुं होय"देव"
तो गाडरीया प्रवाह मां न भणी
तुं अभण रहयो ईज भारी

आ ते केवी लोकशाही?मने व्हाली राजाशाही

  ✍🏻देव गढवी
नानाकपाया-मुंदरा
        कच्छ

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT