.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 जुलाई 2016

सत्संग मां

-सत्संग मां-
सत्संगे भ्रमर ने वैराग जाग्यो
भरम भांगता फरी संसार मोह जाग्यो
दया न राखी दील मां
                  निती ऐ चाल्यो नहीं
यम नां तेडा आव्या
                  त्यां सफाणो जाग्यो
                              सत्संग मां..
अवर पीडा ऐ हरखातो
                   ईष्याॅ भरी महीं
कष्ट आवता खुद पर
                   तबीब धेर भाग्यो
                            सत्संग मां..
हैया सौना बाण्या हवे
                  शितणता "देव"क्यांथी
फोगट ज्ञान ग्रंथो तणुं
                  जो अहम भाव जाग्यो
                             सत्संग मां..
✍देव गढवी
नानाकपाया-मुंदरा
        कच्छ

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT