.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 जुलाई 2016

पद्मश्री भिखुदानभाई गढवीनो भव्य सन्मान समारोह अमदावाद

समस्त अमदावाद शहेर चारण गढवी सेवा समाज अने चारण प्रगति मंडळना संयुक्त उपक्रमे आपणा चारण समाज ने समग्र विश्वमां गौरव अपावनार अने भारतना राष्ट्रपति द्वारा सन्मानित पद्मश्री भिखुदानभाई गढवीनो भव्य सन्मान समारोह ता.30/07/2016 रोज ठाकोरभाई देसाई हॉल,पालडी,अमदावाद खाते राखी रह्या छीये..आ फंकशन मां संगित अने नाट्य अेकेडमी,गुजरात ना चेरमेन श्री योगेशभाई गढवी (बोक्षा) साहेब नुं पण सन्मान करवानुं छे..साथे साथे पांच  IAS ..श्री अेस.के.लांगा साहेब,श्री जगदीभाई देथा साहेब,श्री दिलीपभाई झुला साहेब,श्री रतनकुंवरबा,श्री ललितभाई सांदु साहेब तथा अन्य अधिकारी श्रीयो नुं सन्मान करवानुं छे.अतिथी विशेष तरिके श्री पी.पी.बोक्षा साहेब,श्री शिवदानजी झुला साहेब..श्री पी.के.गढवी साहेब तथा (बधा नाम नथी लखतो जे मिटींग मां नक्की करीये ) अन्य अमदावाद नां सेवा कार्य माटे समर्पित चारणोनुं सन्मान करवानुं छे..समारंभना प्रमुख श्री वसंतभाई गढवी साहेब नी उपस्थिती मां उपरोत्त भव्य फंकशन नुं आयेजन थवा जई रह्युं छे.जेनी तैयारी मां आपश्री नी उपस्थिती पण अनिवार्य छे..माटे आपश्रीने आजे सांजे 5:00 वागे आयोजन मिटींग मां हाजर रहेवा खास विनंती छे..
कोईपण कार्यक्रमना सफळता माटे टीमवर्क अने कार्यक्रमनुं स्थळ खुब महत्वनो भाग भजवता होय छे..मॉं सोनल कृपाथी अने श्री योगेशभाई बोक्षा साहेब ना सहयोग थी बे सिफ्ट माटे ठाकोरभाई देसाई हॉल आपण ने मळी गयो छे..शनि अने रविवारे सारा हॉल लगभग घणा समय पहेलाज बुक थई गयेल होय छे पण आपणे सगवळ थई गई छे..
वरसाद नी सिजन होवाथी अे जरूरी पण हतुं..
शरूआतमां सन्मान नो कार्यक्रम पछी भोजन अने पछी भव्य लोकडायरो..करवा आपणे विचारी रह्या छीये जे आपणे साथे मळी फायनल करीये..
आपणो उद्देश आ फंकशन द्वारा चारण समाज ना रत्नो नुं सन्मान करवुं, तेमज आई श्री सोनल विसामा ना लाभार्थे अने छात्रालयना लाभार्थे अेक भव्य डायरो करी मोटु फंड अेकत्रीत करी अमदावादना आ बे अत्यंत सारा प्रोजेक्ट माटे गुजरात भर मांथी मददरुप थई शके अेवा चारणो ने आमंत्रण आपवुं अेवो छे..बनी शके दो चारे दिशा मां अेक अेक टीम रूबरू आमंत्रण माटे मोकलवी अने आ कार्यक्रमने अेक सफळ अने यादगार प्रसंग बनाववो..जेथी सन्मानित चारण बंधुओ पण कार्य थी गौरव लई शके..आ संपृर्ण आयोजन माटे आपनी हाजरी खुब जरुरी छे..माटे आजे सांजे चारण छात्रालय खाते हाजरी आपवा खास विनंती छे..जय माताजी..लि.टीम अमदावाद..🙏🏻

उपरोक्त मेसेज अमदावाद,गांधीनगर,कलोल,कडी,बोपल,आणंद,साणंद,बावळा ना दरेक गृपमां फोर्वर्ड करवा विनंती छे..
समस्त अमदावाद चारण समाज ना अने चारण प्रगति मंडळ ना तमाम कारोबारी मेम्बर तेमज समाजीक सेवा कार्यमां रस धरावनार तमाम चारण बंधुने आमंत्रण छे..
जय माताजी..Team.Ahd

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT