.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 जुलाई 2016

सूर्य वंदना - 17-7-16 जोगीदान गढवी

अरघ धरुं जळ अंजळी, नारण दरशन नीत
जप कर वंदुं जोगडो, रांण रखी कुळ रीत

हे भगवान सुर्य नाराजण नित्य जागी ने अमे आपने दोहा शब्दो साथे स्नेह जळ नी अंजळी नुं अरघ धरी आपना दर्सन करवानी चारळ कुळ रीत ने अमुं जाळववा कालावाला करीये छीये,
आपने अमारा नीत्य वंदन छे.
🌅🌞☀🙇🏻☀🌞🌅

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT