.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

22 जुलाई 2016

लश्करी भरती मेळो भुज-कच्छ

लश्करी भरती मेळो भुज-कच्छ


05- ओकटोबर-2016 थी 25 ओकटोबर-2016

आर.आर. लालन कॉलेज भुज-कच्छ खाते लश्करी भरती मेळो योजाशे

ऑनलाईन फॉर्म शरू तारीख :- 06-08-2016

छेल्ली तारीख :- 20-09-2016

ऑनलाईन फॉर्म भरवा माटे :- Click Here
टाईप :- www.charanisahity.in

आ पोस्ट फॉर्वड करजो कोईनुं कॅरियर बनी जाशे

               वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT