.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

13 अगस्त 2016

ता.18-05-2016 ना रोज मांगल धाम भगुडा खाते योजायेल संतवाणी ना ओडियो :- त्रिपुटी

ता.18-05-2016 ना रोज मांगल धाम भगुडा खाते योजायेल संतवाणी ना ओडियो आपनी समक्ष मुकवा नो नानकडो प्रयास करेल छे.
(1) त्रिपुटी देवराज गढवी , किर्तीदान गढवी , ओस्माण मीर
     (ख़ास नोंध :- डाउनलोड करवा मां सरळता रहे ते माटे कटींग करी ने मुकेल छे )

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT