.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

13 अगस्त 2016

प्यार करीले : रचना :- हिंगोळदान नरेला

प्यार करी ले , प्यार करी ले
शुं कोई तारो यार नथी.......
गोती लेजे गोती लेजे भीतर छे क्यांय बार नथी.......

प्यार करी ले , प्यार करी ले .....

निशान वगरनुं तांके शुं , सामे कोई आधार नथी .
ध्येय वगरनुं जीवन जीववुं ,अेमा तारो उद्धार नथी......

प्यार करी ले , प्यार करी ले .....

सौने देतो तने पण दे'शे , अेनो तने ईतबार नथी .
सौनुं सुणे तारुं कां' ना सुणे तारा अंतरनो पडकार नथी.......

प्यार करी ले , प्यार करी ले .....

शेठ आडतीयो छे उदार , अेने चोपडे क्यांय उधार नथी .
जेने जेटलुं तेने तेटलुं , तल भार वधु देनार नथी ......

प्यार करी ले , प्यार करी ले .....

ईश्वर कृपा काईक यत्नो करो , माग्युं अे मळनार नथी.
*मानव देह मळ्यो हिंगोळ के अे हरिनो शुं उपकार नथी .......*

रचियता :- हिंगोळदान नरेला
टाईप    :- मनुदान गढवी

           🙏🏻वंदे सोनल मातरम्🙏🏻

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT