.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

10 अगस्त 2016

ओढा तारी याद रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

.         *|| ओढा तारी याद ||*
.        *ढाळ:ओढा नो मणीयारो*
.   *रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)*

आज श्रावण नी एलीयुं आभे, धीकतो मेधल धार
विहरुं ना हुं वाल्यमा मारा, जाम ओढा ना जुवार,,०१

अमर पणुं मने आवतुं आडुं , मरवुं थ्युं मुशकेल
आंम ओढा विण एकली होथल, जांण पुरांणीय जेल;,०२

कनरे डुंगर काळजुं बाळे, मौंन बेठेलाय मोर
विरह बीके जे वेंण वदीती,ए, सामे मचावेय सोर,,०३

तीर तांणी ने मारीयां ता, ई खीजडो ग्यो गई खोल
थर बाबीडी थाउं ओढा ई, कारमा लाग्याय कोल,,०४

अमल तेदी अमरत लाग्यु तुं, हतुं ओढा तुज हाथ
आज एकलमल एकलो थई ग्यो, छुट्यो बेली नोय साथ,,०५

वेर बांभणीयानुं वाळवूं ओढा, नगर सिमोईनुं नेम
याद सांढ्युं ने एलची आव्यां, जाबु मोरा नीय जेम,,०६

पाळ चखासर पांपणे पांणी, पांगरी ती ज्यां  प्रीत
देव जेवा बे दीकरा ओढा,रांण भुलुं कई रीत,,०७

याद तुं ने तेदी कच्छडो आप्यो, वरहे ई वर साद
वतन तारे आज वाटडी जोती, सेंण पाडे नीत साद,,०८

हाय होथल ना हीबका हैडे, जागीया जोगी दान
सांभळ्यो रोतो साद सलुंणो, कनरे मांडीन कान,,०९
🏔🏔🏔🏔🏔🏔🏔

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT