.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 सितंबर 2016

॥करणी वंदना॥ रचना :- दिलजीतभाई बाटी

॥करणी वंदना॥
       *छंद*
उथमो दधी थ्यो जूओ आई
गजब मोजा गडगडे,
छे नाव जूनू जाणज्यो जे पवन फूंके फङफङे,
अकळाव छू हूं एकलो मां रदय नी सूणो रावडी,
कर्नल किनारे लावजो आ नीर माथी नावडी...(1)
निशा काळी श्याम वरणी अंधकारे एकलो,
भैकार दरीयो आज भासे
मूशळ धारे मेहूलो,
गडहडे विजा गाज साथे आपती छे आवडी,
कर्नल किनारे लावजो आ नीर
माथी नावडी...(2)
तूं मात छे तूं तात छे तूं भ्रात
छो भय हारणी,
दाढीयाळी  दोडजे झट महा दैय्ता मारणी,
तत्काळ आवी तारजे मूने म्हेर लावी मावडी,
कर्नल किनारे लावजो आ नीर माथी नावडी...(3)
देशनोक वाळी दया लावी धाह सूणी ध्रोडजे,
छे मात छोरु तणो नातो मूख
ना हवे म्रोडजे,
*दिलजीत*ने उगारजे तूं वेगे
आवी वरवडी,
कर्नल किनारे लावजो आ नीर माथी नावडी...(4)
  * जै करणी*
*दिलजीत*बाटी ना स्नेह सभर जै माताजी *ढसा जं.*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT