.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 सितंबर 2016

अनूपम अंबीका रचना :- कविश्री बळदेवभाई नरेला

आवो आजे कवी श्री
बळदेवभाई नरेला ना थोडा
काव्यो थी परीचित थईए
  *अनूपम अंबीका*
मलकंत मूख छलकंत यौवन
धरा नैना ढाळती,
पितू मात जे आज्ञा करे ते
प्रेम पूर्वक पाळती,
वालप तणो थई विरडो
सहू भांडूने संभाळती,
कूळवान एवी देव कन्या
आंगणा अजवाळती;...(1)
आंख्यू अमीरी चाल्य धीरी
कंथने कामण कर्या,
शणगार सोळे सज्या सूंदर
धन्य आभूषण धर्या,
स्त्रोवन घडेली सूंदरीना
पनोता पग परवर्या,
रधि समृधी सूखशांतीनां
भंडार सौभाग्ये भर्या;...(2)
गिरीवर गूफानी गोद बेसी
गहन जीवन गाळती,
शकित बळे रणचंडीका
साम्राज्य पण संभाळती
धरणी करी अदभूत करणी
धैर्य मूख पर धारती,
एवी अनूपम अंबीकानी
अंतरेथी आरती;....(3)
पवित्र चारणनी कलम कसब
थी वहेती अवीरत गंगाना प्रवाहमा आपणे पण पवित्र
थाई...आमतो पवित्र चारण नू स्मरण पवित्रतानी निशानी छे

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT