.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 सितंबर 2016

माथाकुट घणी - देव गढवी

-------माथाकुट घणी-------

लखवा बे-चार शब्दो ने माथाकुट घणी
कहेवी नानी अमथी वात ने माथाकुट घणी

अवीरत चालतुं रहेवुं पडे छे श्वास लेवा
जीवन सफर बहु नानी ने माथाकुट घणी

मुखोटा बधा सुंदर लगाडी फरे छे अहीं
ओणखवो ऐक स्वजन ने माथाकुट घणी

जरुरत वगर नाहक नौका शरगाणे छे
"देव" डुबवुं छे मजधारे ने माथाकुट घणी

  ✍🏻देव गढवी
नानाकपाया-मुंदरा
        कच्छ

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT