.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 सितंबर 2016

मां मोगल माळ : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*मां मोगल माळ *
          *दूहो*
माळा लखवा मात नी
सरसत  आपो  साथ,
वैखरी विदारण वाग्दा
मां नमू  शारदा   मात,
       *दूहो*
जगदंबा जग तारणी
समरथ  सो  सम्राट,
तारा छी ए ने  तारजे
मां जै जै मोगल मात
     *छंद भूजंगी*

जै मोगल मां जै जगदंबा
आधशकित हे मां अंबा
ओखा जनम्या छो अवतारी
जै मोगल मां मच्छराळी *1*

आदी अनादी आई अखंडी
चारण तारण सत व्रत चंडी
थाकेला ने थोभ देनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *2*

धाह सूणीने आवे ध्रोडी
मां  पडे ना कदिये मोडी
छोरुडा ने लिये संभाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *3*

काम उकेले सघळा करणी
हानी ने वळी व्याधी हरणी
अधम उधारण छो उपकारी
जै मोगल मां मच्छराळी *4*

घांघणिया घीरे घणनामी
संकट वखते आवे सामी
देवसूर धीडी खूब दयाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *5*

छोरु चारण नां संताप्या
दंड एने मां खूबज आप्या
विघन विडारण वड हथवाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *6*

खडग खप्पर हाथे लईने
दैय्तो सामे दोटज दई ने
खूब खिजाणी मां खेधाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *7*

राक्षस सामे रणमा कूदी
जगदंबा वरताणी जूदी
सिंहण रुपे तूं सत वाळी
जै मोगल मा मच्छराळी *8*

काळि सर्पो हाथ लिधा छे
दानव कूळने दंड दिधा छे
रणमा रमती तूं रगताळी
जै मोगल मां मच्छराळी *9*

पिड दियेनां कोय पनोती
आफत आवे ना अणजोती
जेनी भेरे मात जोराळी
जै मोगल मां मच्छराळी *10*

कावा दावा कोई करावे
फूदमां खोटा कोई फसावे
तो दूश्मनने तूं दमनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *11*

कष्टो सहू ना हेते कापे
मन माग्यू मोगल मां आपे
दुःख दाळीदर दळवा वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *12*

विध विध रुपे मां वरताणी
धूपे  दिपे  तूं  दरसाणी
चारण शकित छो सतवाळी
जै मोगल मा मच्छराळी *13*

आण आपी सूरज थंभावे
आई अनादी आवड आवे
भरे न डगलूं भाण भूजाळी
जै मोगल मा मच्छराळी *14*

नडा बेटमां निवास मानो
मार्ग कांठे नेह मजानो
वरुडी रुपे त्या वसनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *15*

सेना नौघण लईने आवे
जाहल वारे सिंधमां जावे
कटक जमाड्यू मां कृपाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *16*

समदरमा मां मारग कीधो   
सायर ने पण सोषी लिधो
हांक दई हमीर हणनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *17*

पीठड मां नो परगट परचो
सिंध जिती ने वेगे वळशो
आहीर बाळा ने उगारी
जै मोगल मां मच्छराळी *18*

काळी चकली आई बनी ने
भाले बेठी जई नवघण ने
विरो आव्यो जाहल वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *19*

बाकूला डूंगरे बाळ बोलावे
अंतर नादे आयल आवे
खाडूं खंते लाव्या वाळी
जै मोगल मा मच्छराळी *20*

भान भूलिने भू पती आव्यो
पाट जूनाणां नो पलटाव्यो
मां अमाणी मोणिया वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *21*

नागल नामे नवखंड धामे
नाम जपे ते नव निधपामे
हाड हिमाळे मां गळनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *22*

पापीने पण पवित्र किधा
अछूतने अपनावी लिधा
खांभी मां ना खोळे भाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *23*

मेंद मावलने परचो दिधो
नव नाळचे होंकारो दिधो
राजी राखो मां रव वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *24*

विद्वता ना वादे  वढवा
भाट कंकाळी आव्यो लडवा
राखी चारण लाज रुपाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *25*

रवेची मां रवनी राजा
सौने राखो साजा ताजा
नवखंड मा नजरु करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *26*

चोराड कूळमां चापल आवी
आई अनोखी शकित लावी
हांक्यो सावज गाडे हठाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *27*

धींगा धोरीनू मारण करीने
सिंह सूतो छे पेट भरीने
कान झाली कडे करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *28*

साद करंता राजल आवे
लाला काजे दिल्ली डोलावे
पिथल रक्षो परम कृपाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *29*

चराडवा थी सिधी जईने
आग्रा दिल्ली आंटो लईने
राजपूती नी लाजू वधारी
जै मोगल मां मच्छराळी *30*

सिंहण थईने सत्त रक्षुते
अकबर ने जीवन बक्षुते
एम आवजे भेरे अमारी
जै मोगल मां मच्छराळी *31*

चराडवा नी समरथ शकित
भावे आपो मानी भकती
नाम भूलू ना कदी नेजाळी
जै मोगल मां मच्छराऴी *32*

क्षत्रीय तारु सतना चूकीश
पचास क्रोडे आवी पूगीश
वेणे पळी मां परचाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *33*

कर्नल नाव किनारे के जे
तारा छीए ने तारी लेजे
डोकरी जबरी दाढीवाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *34*

बिकानेर बिकाने आपे
जोधपूर उदेपूर स्थापे
वाना वधारण विठू वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *35*

राजस्थाने राजे माडी
दर्शन देजो दास ने दाडी
दूनिया भजे देशणोक वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *36*

बापल देथा नी बडभागी
लगनी माना चरणे लागी
बूट बल्लळ बहूचर बिरदाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *37*

साते शकित तात मामडनी
आण लोपेनही भाण आवडनी
बिज होल सांसई सतधारी
जै मोगल मां मच्छराळी *38*

तोगड जोगड त्रिशळ धरणी
भिड टाळीने भव भय हरणी
कारज रुडा मां करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *39*

वराणा धामे मां विराजे
गळृधरे गूण कायम गाजे
माटेल तातणिया मरमाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *40*

सराकडिया साच वधारण
महारोग ने मात मिटावण
ब्रह्म चारणी बव गूण वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *41*

महवाडी माटे बाबी आव्यो
स्नेहथी माए बव समजाव्यो
खिजी खान पर मां खेधाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *42*

अरणा पर अहवार थईने
गई जूनाणे गांडी थई ने
जीभ खेंची बणी विकराळी
जै मोगल मां मच्छराळी *43*

पाघ उतारी पगमां पडियो
नवाब मांने निती थी नमियो
सोम्य सरुपा मां ने भाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *44*

माफी आपी मां वळी तूं
गूमान एनू गई गळी तूं
एम गरव अमारा देजे गाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *45*

बाबेणा मां नागल नेशे
बेनल आव्या बाळा वेशे
छात्रव धीडी चाटका वाळी
जै मोगल मा मच्छराळी *46*

गोळी मा रगत देखायू
वाणू त्रागा वाळू वायू
तळाजा परे करी तैयारी
जै मोगल मां मच्छराळी *47*

सूती ती नो केम जगाडी
लाय तळाजे दव लगाडी
वळ पाछी उडूं वेग वधारी
जै मोगल मां मच्छराळी *48*

राज वाजानू रोळी नाख्यू
वाजा विण तळाजू भाख्यू
शिला चांचे लई उडनारी
जै मोगल मा मच्छराळी *49*

डणक डाढाळी आभे देती
आभ आखाने आवरी लेती
कागल रुपे कोपी क्रोधाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *50*

धारे धींगू धाम तमारु
आई सांभळ झट अमारु
ठाकर साची मां ठेशवाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *51*

आई कामई नाम धरी तूं
खजूरिया ना नेहे खरी तूं
बाटी कूळमा मां बिरदाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *52*

नवा नगर नो नृपती आव्यो
नबळो विचार मनमा लाव्यो
भाभी केता भठी भूजाऴी
जै मोगल मां मच्छराळी *53*

कामई काळो नाग देखाणी
अंगे अंगमा आग भळाणी
रगत निंगळती भूपे भाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *54*

भै भाळी ने राजवी भाग्यो
पाघ उतारी पाये लाग्यो
माफ करीद्यो मां मरमाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *55*

थरथर काया कंपवा लागी
गूण अंबेना गावा लागी
खोलिश नही दखणादी बारी
जै मोगल मां मच्छराळी *56*

बार वर्षे  बारी  उघाडी
दरिया माथी दिधो दजाडी
बाई अगनमा दिधो बाऴी
जै मोगल मां मच्छराळी *57*

दंडवत माने दिलथी करिये
करजोडी विनंती करिये
एम पाप अमारा द्यो परजाऴी
जै मोगल मां मच्छराळी *58*

मां तनूजा म्हेडू लाखा नी
सरकार साची वरण आखानी
जन्म वाळोवड मां लेनारी
जै  मोगल मां मच्छराळ 59

महिपत महिडो भान भूल्योछे
फोगट राहे खूब फुल्यो छे
धर्म चूक्यो छे धणी धजाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *60*

मां हाली छे मंगल करवा
महिसागरना पाणी भरवा
शकित चारण शूभ करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *61*

वाळोवडना लोको विचारे
कोण अजाण्यू छे अत्यारे
हाथ जोडी नमे तूने नेजाळी
जै मोगल मां मच्छराळी *62*

अमि नितरती आंखो मानी
करो मां द्रष्टी हवे कृपानी
जन्म सूधारो अमू जोराळी
जै मोगल मां मच्छराळी *63*

अमृत झरती आई नी वाणी
समरथ शरणे सूखनी खाणी
भै मिटावी अभय देनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *64*

गीलोल माथी कांकरी छूटी
त्या महिडानी आयूष्य तूटी
हाथ लंबावी रतन लेनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *65*

भाग महिडा भागी जाजे
नहितर नो थावानी थाशे
छू पापी ना प्राण लेनारी
जै मोगल मां मच्छराळी *66*

निर भरीने आवी  नेशे
भाळी मां ने वहमा वेशे
कंपे थर थर काया सारी
जै मोगल मां मच्छराळी *67*

सात सो गाडे मां दरसाणी
जगमा बोली जै कार वाणी
खमां खमां कर मां  खमकारी
जै मोगल मां मच्छराळी 68

मीठी म्हेर अम पर लाव्या
रेढ कूळ अवतार लई आव्या
चारण व्रणने लिधो संभाळी
जै मोगल मां मच्छराळी 69

जानल जनम्या जगत जोराळी
पाणीमा पांचीके रमता भाळी
ई वेळा पाछी लावो वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी 70

देरडी गामे वाव गळावी
नवला नीर नवाणे लावी
अढारे व्रणने एक करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी. 71

सूबो आवे सेना सेना साथे
हाथ लंबावी मूक्यो माथे
गढ त्रांबाळू देखाड नारी
जै मोगल मां मच्छराळी.72

त्रांबा गढने ताजीम भरतो
सूबो भाग्यो डरतो डरतो
गायकवाड नो कर लेनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.73

जाजी खम्मायू जानल माने
बाई सूखिया कर्या बधाने
देरडो डूंगर दिपे दयाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.74

सोरठ देशे मढडा धामे मां
हमीर दूलारी सोनल नामे
अवतार लई ने अवन उजाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.75

चारण कूळमा तूं रमनारी
भूवन त्रणेमा मां भमनारी
शिव शिवाने श्रधा तमारी
जै मोगल मां मच्छराळी.76

छोरुने सत्त पाठ भणाव्या
शूध चारणना गूण गणाव्या
अवगूणने अळगा करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.77

सोनल शकति साची चारणनी
ओखध आई मोह मारणनी
गर्व गाळण छो गूणवाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.78

कफरा वखते कोण बचावे
आई विना कोण वारे आवे
स्नेहना साचा सणरण वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.79

चारण एक धारण मंत्र मोटोछे
ख्याल जगतनो बिजो खोटोछे
सव छोरुने क्षमा देनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.80

कन्या विक्रय कोय करे नही
पाप ना पंथे  पग भरोना
मिट-दारु ने दूर करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.81

व्यभीचारी होय ना चारण
मदिरा पान करे नय चारण
दूराचारथी दूर लेनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.82

त्रणे भूवन मा तू दरसाणी
वैराट रुपै मां वरताणी
आदेश आई उचारनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.83

कू-रिवाज ने कोरे करती
अमणा अपराधो ने हरती
अभणने अक्षर ज्ञान देनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.84

विद्या राहे बाळने वाळ्या
अज्ञान ना अंधारा टाळ्या
भणतर नू चणतर करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.85

अनेक रुपो आई तमारा
चोछठ सरुपे छो रमनारा
लाखू नवे तूं लोबडियाळी
जै मोगल मा मच्छराळी.86

अंग पीडा ओ अळगी करजे
व्याधी सघळी वेगे हरजे
धन्वंतरी थय ध्रोड धजाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.87

कफरा वखते याद करीजो
मोगल मांनू ध्यान धरीजो
उकेले अटक्या छे उपकारी
जै मोगल मां मच्छराळी.88

गाम नगर के देश विदेशे
साद सूणी संभाळी लेशे
राखे बाळकनी रखवाळो
जै मोगल मां मच्छराळी.89

जळ थळमा के विमान वाटे
फरता होई  हाटे   घाटे
पेरो राखे नित परचाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.90

दोखी दानव कोई दबावे
यादी अंतर मां नी आवे
अरिया हणती थै अहराळी
जै मोगल मां मच्छराळी.91

रुमझूम रथडे आई बिराजे
थानक माथी बेठी थाजे
बाळक काजे बिरद वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.92

सिंह सवारी मानी शोभे
अवनी माथे मोगल ओपे
भेरे रेजो विह भूजाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.93

संकट वखते साद करु छू
दोडो जल्दी मां हूं डरु छे
भै हरो हवे भेळिया वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.94

ध्यान धरु त्या आवे ध्रोडी
मदय अरीना नाखे म्रोडी
संकट वखते सहाय देनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.95

वहमा टाणे आवे वेली
बाई अमाणो थईने बेली
यूगे यूग अवतार लेनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.96

आई आगेवान अमारो
पांहे तूं परधान अमारो
वांहे वाडी नी रखवाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.97

प्रभाते उठी ने वहेला
समरण करिये सहूथी पेला
पतितने पावन करनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.98

सेवकने मां सूखिया करणी
हित तजीने परहित करणी
भवदःख भांगी भिड हरनारी
जै मोगल मां मच्छराळी.99

मातूं वडेरी मोगल माता
राखो साजा ताजा राता
भावे भजू भगूडा वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.100

ओखा थडो भिमराणा वाळी
गीर गांडी ने गोरवियाळी
राणेसर मा रमता भाळी
जै मोगल मां मच्छराळी.101

निर्धन ने धनधान देनारी
पूत्र ने परीवार  देनारी
वंश वेली ने वधारनारी
जै मोगल मां मचाछराळी102

गरासने गौ धेनू आपे
अमृत वाळी मैयू आपे
कोठिये कायम कण देनारी
जै मोगल माः मच्छराळी103

दूध दंही ने दैवत देशे
कोठे जबरु कौवत देशे
नवनितने नवनिध देनारी
जै मोगल मां मच्छराळी104

दिकरा ने दूजाणू देशे
वलोणा वाळू वेणे देशे
सवार आपे मां सूखवाळी
जै मोगल माः मच्छराळी105

रात-दी मानू स्मरण करिये
तोज उपाधी थी उगरिये
आधार जबरो आई अमारी
जै मोगल मां मच्छराळी106

मोगल माळा जे कोय करशे
तमाम दूःखडा तेना टळशे
संतती आपे मां संस्कारी
जै मोगल मां मच्छराळी107

सूणे वांचे जे सांभळशे
पातक पंडना अळगा करशे
खम्मा करशे भां खमकारी
जै मोगल मां मच्छराळो108

दिलजीत बाटी जपे छे माळा
राखो बाळक ना रखवाळा
पाये नमू पोतावट वाळी
जै मोगल मां मच्छराळी109

          *दूहो*
माळा थकी जे मातनो करशे कायम पाठ,
एने मोगल आपशे ठाकर वाळो ठाठ;

*दिलजीत बाटी*
ना  जै मां मोगल
*मो..9925263039*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT