.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

18 सितंबर 2016

पूज्य मां सोनल वंदना : रचना :- दिलजीतभाई

*पूज्य मां सोनल वंदना*
राग.उचीरे चडूने नीचे उतरु..
      ॥मणियारो॥
आईमां ए पधार्या आजे आंगणे,
अंतर उडेरे आनंद केरी छोळ,
भव भय हारणी रे हो विघन विडारणी,
आवी सोनल मां प्रेमेथी लागू पाय...टेक

काळोरे ए शोभेछे आयल भेळियो,
अंबीका आंखडिये अमृत केरी
धार,
अधम उधारणी रे हो पतीत पावनी,
आवी सोनल मां प्रेमेथी लागू पाय...1

वदेछे ए मूखेथी वाणी वेदनीरे
मधूरा बोलेरे माताजी मिठा बोल,
आदेश उचारणी रे हो बूढी ब्रह्मचारणी रे,
सोनल मां प्रेमेथी लागू पाय.2

नातोरे ए जाणीने जूना जूगनो,
आव्या छोरुनी लेवाने संभाळ,
मायाळू मावडी रे हो बाई झालो बावडी रे,
सोनल मां प्रेमेथी लागू पाय.3

अरज ए गूजारे *दिलजीत* आटली,
वडहथ वेलेरी करजो रे मारी वार,
अंबा अवतारी रे हो मढडा वाळी,
सोनल मां पूरेमेथी लागू पाय.4

     *आई सोनल वंदना*
नितीन देवका ना कंठे अशोक
साउन्ड *धींगी धजायू* भाग
*"2"* मा गवायू छे

*दिलजीत* *बाटी* ना
*जै मां सोनल* *ढसा जं.*
*मो.9925263039*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT