.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

14 सितंबर 2016

पुकार पचीशी : रचना:- दिलजीतभाई गढवी

*पूकार पचीशी*
  *आई आराधना*
       *दूहो*
पचीशी सूणावू प्रमथी
सांभळ स्नेहे सदाई
आई आराधे आवजे
बेलपे मारी बाई,
   *छद भूजंगी*

तुंहि आधशकित तूहि महमाया,
तिनो लोक मैया तूनेही बनाया,
सूणी साद चंडी हवे म्हेर लावो,
बचावो भवानी बचावो बचावो

रक्तबिज सामे संग्रामे चडी तूं
खरा रुपे माथे खडग दई खडी तूं
करी कट्का आसमाने उडावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

वाराह रुपे दाढामां दबावी
रसाताळ जाती धरां तें बचावी
वखत ए आवी हवे वरतावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

मेलि मरजादा मां शूंभे निशूंभे
आवीने मंडाणी  यूध्धे तूं अंबे
हणी प्राण लिधो विजयनो मां लावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

महिशासूर भाळी ध्रोडी मारवा तूं
खडग लई धरामे मंडी खाळवा तूं
लिधो प्राण पकडी मळेछे पूरावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

ब्लूचईस्ताने तूं बिराजे भवानी
ईस्लाम पूजे मानी तूने नानी
हिंगळाज आवी हैया हरखावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

पत्तई ए जाल्यो मां पालव तमारो
कहे माग्य केता क महेले पधारो
फट् पापी पापे जशे तारो पावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

वळी चारणा कूळमें रम्मनारी
वि-विध रुपे मां तूं अवतारी
मळ्योछे अमोने घणो तव लावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

मोगल सरुपे ओखामां तू आवी
सेना मूगलानी धणी तें धृजावी
घाती ने हण्यो करी खूब घावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

रवि रथ थंभे सूणी साद मानो
हशे मात केवो वखत ए मजानो
आवी आई आवड ई वेळा अपावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

वडां हाथवाळी निहाळी वरुडी
जमाडी फौजाने चडावी चरुडी
किधा निर केडा सूखेथी सिधावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

बूढी बाटीयाणी गई सिंध साथे
अपाव्यो विजय मां तें रा'ने हाथे
उगारी जाहल एवी दया दरसावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

पूगी पल्लवारे दिल्ली दरबारे
वळी लाज लाला तणी तूं वधारे
दिधी त्राड अन्याय करीश नहीं आवो
बचावो भवानी बचावो बचावो

मतिहीण रा'ने बहू समजाव्यो
मान्यो नहीं मां नू पछी पलटाव्यो
मटी देव हवे हाड् हेमाळे गळावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

हाली सरधारे जबर जीवणीतू
बाकर  काजे बणी सिंहणी तूं
थाप्यो पीर पापी करे पस्तावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

बणी काग काळी वडी पांखू वाळी
रोळ्यू राज वाजा तणू तत्काळी
महा क्रोध वाळी मां तेथी कहावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

हाली भरवा निर जेत्ती जोराळी
छूटी कांकरी रुप अनोधू निहाळी
रुठी महीडा पे'तूं लावी अभावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

महवाडी काजे बाबी नेहे आव्यो
खेंची जीभ डोके मां आंटो लगाव्यो
कहे हाथ जोडी मां रुपने समावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

लई फौज साथे बाबाराव आवे
करी कर लांबो मां एने वधावे
जानल गढ त्रांबा तणो वरतावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

सावजे संहार्यो बळद मां तमारो
झाली कान जोडीने गाडे हंकार्यो
हवे आई चांपल ई वेळा वरतावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

खडग लई ध्रोडी महा खेध वाळी
दैय्ता तणो तें दिधो दाट वाळी
अरीने अमारा एमें अकळावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

कथू केटला हूं माडी गूण तारा
तमेछो अमारा अमे मां तमारा
छोरुडा गणी ने व्हाल वरसावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

सारो के नठारो छू हूं बाळ तारो
खम्भा कही मूने दियो खम्मकारो
महा रोग मारो हवे मां मिटावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

धनवंतरी थई हवे ध्रोडजे तूं
मैया अमूथी मूख ना म्रोडजे तूं
मर्ये बाळ तो मात केनी कहावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

*दिलजीत बाटी* दिये साद तूने
जपू नाम तारु वसीले हूं जूने
मां रदयना दर्दने हवे दफनावो
बचावो भवानी बचावो बचावो

         *दूहो*

सनमूख पचिशी सांभळी
आवी मां अविलंब
दर्द मटाड्यू दिलजीतनू
जै पीठड जगदंब

आई आराधना माटे लखायेली
आ प्रार्थना मने तो फळीज छे
आप बधानी अरज मां सांभळे
एवी माने प्रार्थना

*दिलजीत बाटी* ना
जै माताजी *ढसा जं.*
*मो..9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT