.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

4 अक्तूबर 2016

आई श्री जानबाईमां देरडी चरज : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री जानबाई मां देरडी*
            *चरज*
ढाळ..मच्छराळी मोगल ...
माडी ऐवी लाखेणी शोभे रे आई तूने लोबडी,
माडी ऐने आभेथी ऐ उतारी आवड आई ऐ रे जगदंबा जानल लाखेणी शोभे रे आई तूने लोबडी....1
माडी ऐने वरुडिऐ ऐ वणी छे जा-जा वालथी,
ऐ माडी ऐने रंगमा रंगी छे रवेची आई ऐ रे जगदंबा जानल लाखेणी शोभे रे आई तूने लोबडी.....2
माडी ऐमा चांदो ने सूरज शकित ऐ छांपीया,
माडी ऐमा नवलाख तारलानी भात्यू रे जगदंबा जानल लाखेणी ऐ शोभे रे आई तूने लोबडी.....3
माडी तारी लोबडिये गंगा ने भेळी गोमती रे,
ऐ माडी ऐमा वहे छे जमूनाना मिठा वारी रे जगदंबा जानल लाखेणी  शोभे रे आई तूने लोबडी....4
माडी तारी लोबडिये समृधी भाळी सामटी रे,
ऐ माडी तारा चरणो  पखाळे सायर साते रे जगदंबा जानल लाखेणी शोभे रे आई तूने लोबडी....5
माडी तारी लोबडिये रिध्धी सिध्धी नव निध्धी निरखी,
माडी तारी चरजू ऐ गावे छे
*दिलजीत बाटी* रे जगदंबा जानल लाखेणी शोबे रे आई तूने लोबडी...6
*देरडी मा बिराजमान आई श्री जानबाई मां -धानबाई मां जागती जगदंबा ओने करोडो रंदना*
दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै माताजी.-मो-9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT