.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

8 अक्तूबर 2016

आई श्री खोडीयार मां चरज : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री खोडीयार*
        "चरज"
राग..जागरे.....जाग..जागरे..
खमंकारी खोडीयार तूने वंदन वारंवार..हो..
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार....टेक
डंख दीधो विर मेरखिया ने क्रोध करीने काळे,
अमृत लेवा आईमां तेदी पूगी तूं पाताळे,
आई आपीने आण मां नभ थंभाव्यो भाण हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार....1
भाले बेठी रा'नौघणने जाहल वारे जातो,
तारी दयाथी दरिया वचे मावडी मारग थातो,
राखी जाहलनी लाज ऐवी आईमां राखो आज हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार...2
माटेल धरे  मां तूं बिराजे गळधरा गूण वाळी,
तातणियामां तूंज बेठी छो बूढी मां बिरदाळी,
शकित तूं साक्षात वराणामां विख्यात हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार....3
राजपरामां राजवी ऐ तारु मंदीर बांध्यू मोटूं,
भावेणाना भूपतीने लाग्यू खलक नू बधू खोटूं,
बेलपे रेती बाई आताभाई ने आई हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार...4
चरजू लखू स्नेहथी मां नी भीतर केरा भावे,
*दिलजीत बाटी* दिलथी मां ना गूण मधूरां गावे,
अंतरथी करु याद मां सांभळो मारो साद हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार...5
*मां खोडल वंदना*
दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै माताजी..मो..9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT