.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 नवंबर 2016

आई श्री सोनल माँ भाव : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री सोनल माँ*
                *भाव*
राग..दर्शन बिना भये बावरिया...

शरण आव्यो रे अरज लाव्यो रे
हवे करीदयो बेडो पार रे मढडावाळी मावलडी....टेक..

अधम उधारण जागती ज्योती सोनल मां साक्षात,
विघन विडारण वडहथ वाळी विश्वमां विख्यात.(2)
तारण हारी रे मां मरमाळी रे हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी...1

कृपा करीदे करणी कृपाळी तूं छो तारण हार,
नजरे निहाळी नेजा वाळी समरथ लेजो सार, (2)
भाव भरेली रे आई अलबेली रे हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी,...2

ओथ अमारे आई तमारी अवरनी नथी आश,
धींगो वसीलो एक धणी तूं वडो तारो विश्वास, (2)
दिव्य दयाळी रे मां ममताळी रे हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी,...3

शब्दो रुपी फूलडा केरो हेते गूंथ्यो छे हार,
*दिलजीत* छोरु शरणे तारे स्नेहे करो ने स्विकार, (2)
सूख करनारी दूःख हरनारी हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी,....4

आई सोनल मां मढडा नी वंदना
दिलजीत बाटी ढसा जं.
मो..9925263039

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT