.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 नवंबर 2016

झरपरा खाते योजायेल धर्मसभानो अहेवाल


आजे (ता.25-11-16) ना रोज झरपरा-कच्छ खाते धर्मसभा योजायेल जेमां वसंत पांचमना रोज सोनलधाम वांकराई भुजपूर खाते समूह लग्न तथा झरपरा गामे पण समूह लग्न थाय ऐ माटे धर्मसभा हती
जेमां आई श्री देवल मां (भाड़ा) हाले सवनी-वेरावळ, आई श्री देवल मां (झरपरा), श्री विजयभाई गढवी (प्रमुखश्री अखील कच्छ चारण सभा), डायाभाई गढवी(मोटी खाखर), मोमायाभाई(आदिपुर), जादव साहेब (काठड़ा), जीतुभाई गढवी(प्रमुखश्री गीर, बरडो, आलेच चारण समाज) तेमज कच्छ चारण समाजना गामे गामना आगेवानो तथा झरपरा गामना ग्रामवासीओ हाजर रहेल.

प्रवचनना ऑडियो

1- आई श्री देवल मां (भाड़ा) हाले वेरावळ :: Click Here
2- श्री विजयभाई (प्रमुखश्री अखील कच्छ चारण सभा) ::- Click Here
3- श्री डायाभाई गढवी(मोटी खाखर) ::- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT