.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

25 नवंबर 2016

|| आवाहन स्तोत्र || रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)

.©         *|| आवाहन स्तोत्र ||*
.   *रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)*
                       दोहा.  
सुभ संपत आयु सगत.यस स्वास्थय अरु आन
जपत स्तोत्र यह जोगडा.प्रम पद करत प्रदान.||01||
सर्व परि सगती स्मरण.अखिलेस्वरि अखंड
जग्न पुकारत जोगडो.प्रकटो मात प्रचंड.||02||
.               *छंद : शैल भुजंग*
ॐ सती साधवी भव प्रीया तुं भवानी़.जया जोगणी तुं परा शूल्ल पानी.
कवच नाम तारु कलीकाल कामा.सतक नाम जापे द्रसूं मात सामा
भवां खेचरी भूचरी बोल खम्मा. मया रक्ष तुं रक्ष तुं रक्ष रम्मा.
हवे दर्श दूर्गा दीयो मात दानी. प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||03||
नमो आर्य पिन्नाक धारीय आध्या.नमो सुंदरी सांम्भवी सर्व साध्या.
नमो बुद्धी हुंकार ने चित्त रूपा. नमो चैतना सत्य आनंद् स्वरुपा.
अनेकाय वर्णा असीम् विक्रमा तूं.नमो वन्न दुर्गा महाबल्य मा तुं.
अनन्ता नतूं मां अमुं थी अजानी. प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||04||
नमो मोचनी भव त्रिनेत्रीय तन्ना.नमो चंद्र घंटा महा तप्प मन्ना.
नतो जांणतो मात त्यारे नीहाळी. प्रखीती तने साव पासे पासे प्रचाळी.
करुं पस्च तापो हवे दर्श आपो. प्रजाळोय पापो छुडावोय शापो.
बकुं बाळ तोळो मया ऐक बानी. प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||05||
नमो चित्त चित्राय भावीनी भव्या. प्रियं रत्न भाव्या अपर्णा अभव्या.
मुनी याज्ञ वल्कल्ल मार्तंड मानी. जपी जोगीदाने वसीस्ठे वखानी
नमो सर्व शास्त्रो मयीं मात सत्या.परीधान पट्टांम्बरी मात प्रत्या
महा सर्व मंत्रो मयी जोग जानी. प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||06||
नमो दक्ष कन्या सती तुं सुवर्णा.नमो दक्ष यज्ञम विनाशीनी वर्णा.
नमो अज्ञी ज्वाला क्रुरा काल रात्री. दयालीय नित्या क्रीया सिद्धी दात्री.
नमो भद्रकाली करालीय कात्या. नमो घोर रूपा असूरांण घात्या.
परा पाटला अस्त्र सस्त्राय पानी. प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||07||
मधू कैटभां ध्वंस कारन कूमारी. महीस मर्दनी विश्व कल्याण कारी.
तुंही चंड मुंडन विनाशीनी चंडी. नमो शुंम्भ नैशुंम्भ हंन्ता हखंडी.
नमो राज लक्ष्मीय नारायणीं तूं. महोद्री जगत्त सर्व तत्वम जणी तूं.
नमो मुक्त केशी मूखी रौद्र मानी. प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||08||
नथी जांणतो मंत्र के तंत्र माता. विधी यंत्र नी हुं न जांणुं विधाता.
नथी जांणतो ध्यान के ग्यान धारा. नथी जांणतो अर्थ हुं वेद चारा.
प्रणायम्न जांणुं हुं अग्यान योगी. जपुं नाम तारुं जुंवो दान जोगी
न मुद्रा न यज्ञो न स्लोको सयानी.प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||09||
कलम सिद्ध ज्ञाना सवीत्रीय शेषी. परम ईश्वरी विष्णुं माया तपेशी.
पुरुषा क्रृती वैष्णवी ब्रह्म वाणी. त्रिपुर मालीनी शैव तुल्या त्रीसाणी.
दता धर्म अर्था अरू काम मुक्ती. अनेकास्त्र धारी जलोद्रीय जुक्ती.
महा मोक्ष दाता जूगो पार जानी. प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||10||
कर्यो आभमां मात ऐवो कडाको.धरा तल वितल मां थयो मा धडाको.
सुंन्यो निज्ज काने जुवो जोगीदाने.अहो आत्म तत्वं प्रकट्टी प्रमाने.
दीयां दर्शनो शीव तत्वं समाने.अहा मातृ आयन्न रखुं पद् रमाने.
द्रशी सर्व तत्वेय ऐको समानी.प्रगट्टो प्रकट्टो प्रगट्टो भवानी.||11||
.                     दोहा
अर्पण जग आदेश्वरी. उकल्युं रहस्य अजान
जे दरशन भये जोगडा. पाठत पुन्य  प्रमान.||12||


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT