.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 दिसंबर 2016

आई श्री देवल मां(भाडा-कच्छ) हाले सवनी-वेरावळ द्रारा शिक्षण, संगठन, कुरिवाजो काढवा माटे जामनगर,जाम खंभाडीया, द्रारका,जाम जोधपुर जिल्लाओना चारणोना नेश तथा गामोमां प्रवास

आई श्री देवल मां(भाडा-कच्छ) हाले सवनी-वेरावळ द्रारा शिक्षण, संगठन, कुरिवाजो काढवा माटे जामनगर,जाम खंभाडीया, द्रारका,जाम जोधपुर जिल्लाओना चारणोना नेश तथा गामोमां प्रवास

चारण समाजमां शिक्षण,संगठन, कुरीवाजो (जेवा के, बली प्रथा, आणा जेवा कुरीवाजो) काढवा माटे चारणो ना नेसडाओ अने गामोमां 4 दिवसनो प्रवास

प्रथम दिवस ता.20-12-2016 ना रोज जामनगर जिल्लामां आवेल अगरवच्छा चारणोना नेशो सोनल नेश,शंकर टेकरी चारण नेश, हापा नेश, चारण समाजवाडी जामनगर नो प्रवास करवामां आवेल
आ प्रवासमां साथे रहेल प्रीतीबेन कनखरा(मेयर,जामनगर), अश्विनभाई दुदेचा(भाजप शहेर प्रमुख जामनगर), मेरामणभाई आहिर(कोपोरेटर), यशवंतभाई लांबा, देवीदानभाई गढवी, लखमणभाई गढवी, अश्विनभाई गढवी, शैलेशभाई लांबा, विरमभाई धाराणी(जाम जोधपुर), निकुलभाई(जाबुडा), राजूभाई(जाबुडा), मायाभाई गढवी(जामनगर), शामराभाई मोमायाभाई गढवी (जाम जोधपुर), विरमभाई पताणी(जाम खंभाडीया), जीतूभाई, सामत कांया(पांचोटीया), कानियाभाई वानरिया(गांधीधाम),धनराजभाई (भाडा) तेमज चारण समाज जामनगरना अग्रणीओ

ता.21-12-2016 ना रोज जामनगर, खंभाडीयाना चारणोना नेशो तथा गामोमां प्रवास

ता.22 अने 23-12-2016 ना रोज द्रारका जिल्लाना चारणोना नेशो तथा गामोमां प्रवास

प्रवासना फोटाओ 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT